Wat willen wij bereiken
De aanleg en het beheer van sportgras is een specialisme en altijd maatwerk. Analyse van de omstandigheden van gras, de onder- en bovengrond, het klimaat en het beheer (diversiteit naar sport, plaats, ondergrond etc) is essentieel. Daarom is de leerstoel van groot belang en wordt er onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die de duurzaamheid van sportgras beïnvloeden, zoals:
  • ziekte/plagen
  • grasveredeling
  • bemesting
  • ondergrond structuur
  • beluchting
  • waterbeheer
  • aanleg en onderhoud

Er is veel internationaal onderzoek naar de separate factoren. De ten opzichte van het buitenland onderscheidende factor en de aantoonbare toegevoegde waarde van de leerstoel is dat alle factoren in samenhang worden onderzocht. De diversiteit in omstandigheden en het heersende klimaat lenen zich daar bij uitstek voor. De opgedane kennis kan direct worden toegepast voor de noodzakelijke analyse op maat zowel per sport als per lokale situatie.

Kennis delen en opleiden zijn belangrijke onderdelen van de leerstoel. De leerstoelgroep Centre for CropSystems Analysis zal zich ondermeer richten op de analyse van de processen op plant- en vegetatieniveau en hun onderliggende interacties die ten grondslag liggen aan een duurzaam beheer en gebruik van golfbanen en sportvelden van hoge kwaliteit. De leerstoelgroep Soil Physics and Water Management (SLM) richt zich ondermeer op bodemfysische en hydrologische processen op verschillende tijd- en ruimteschalen, en hun centrale rol bij duurzaam land- en waterbeheer. Er is speciale aandacht voor de stroming en transportprocessen van water en opgeloste stoffen door en over het bodemsysteem en de effecten daarvan op oogsten, gewassen en grondwater.
Agenda
Tweets