Stichting Dutch Turfgrass Research Foundation
De DTRF faciliteert de leerstoel. Zij zorgt in de eerste plaats voor de nodige financiën en dat in goed overleg met de gebruikers en de WUR (Wageningen Universiteit) de onderzoeksvragen en onderzoekslijnen in de Turfgrass Research Advisory Board worden gedefinieerd. In het bestuur van de DTRF is zowel de Nederlandse Golf Federatie (NGF) als de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) vertegenwoordigd en is de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) als adviseur aan de stichting verbonden. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de Scandinavian Turfgrass Environment and Research Foundation (STERF), die ook in de Turfgrass Research Advisory Board verbonden is met de DTRF.

Verder is er, in samenwerking met de WUR het Nederlands- en Engelstalig digitaal Kennis en Informatieportaal turfgrass-sciences (www.sportgrassen.nl/ www.turfgrass-sciences.com) ingesteld. Dit onafhankelijke loket voor complexe bodem-, water- en grasvraagstukken geeft toegang tot een uniek turfgrass gerelateerd databestand met daarbij in het bijzonder de samenwerking met de Michigan State University. De site wordt door de WUR met nieuwe artikelen actueel gehouden.

Ook ondersteunt de leerstoel bij de afstemming en de vertaalslag tussen het wetenschappelijke onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het vaktechnisch onderwijs.

Tenslotte bewerkstelligt de stichting het verspreiden van kennis en informatie door ondermeer publicaties, themabijeenkomsten en congresbijdragen, waaronder een jaarlijks groensymposium.
Agenda
Tweets