Voorziene meerwaarde
Nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot toenemende regelgeving op het gebied van onder andere bodem, water, plant en ecologie, waarbij het duurzaam gebruik en beheer van onze natuurlijke leefomgeving centraal staat. Dit raakt ook aan het beheer en gebruik van grassportvelden.
Tevens leiden toenemende eisen aangaande het milieu, de risico’s van vervuiling, de voorkeur van golfers, voetballers en andere sportbeoefenaars m.b.t. de kwaliteit van het gras tot een verdere noodzaak het beheer en onderhoud van golfbanen en sportgrasvelden te professionaliseren. Daarnaast kan de Leerstoel Turfgrass Ecology als katalysator optreden voor zowel onderzoek en expertise, alsmede opleiding en advies van en voor sportgrasveldbeheerders en zowel economisch als milieutechnisch het verschil maken.

Daarbij is het bijzondere dat de elementen bodem, water en plant in onderlinge samenhang aan elkaar zijn gekoppeld.
Agenda
Tweets