Gebruikers
De leerstoel zal zich primair richten op de gebruikers. Dat zijn de sportfederaties, de eigenaren van accommodaties en vooral ook de professionele beheerders. Om dat te bereiken, is een nauwe samenwerking met andere kennisinstituten en universiteiten in binnen- en buitenland van groot belang. Maar vanzelfsprekend ook met overheden en het bedrijfsleven.

De gebruikers worden rechtstreeks betrokken bij het vaststellen van de onderzoeksvragen en de onderzoekslijnen. Daartoe is een Turfgrass Research Advisory Board ingesteld met wetenschappers, onderzoekers en professionals uit de praktijk in binnen- en buitenland. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het centrale deel van Europa, met het heersende milde klimaat, neerslag gedurende het gehele jaar, de aanwezige bodemsoorten en waterhuishoudingen.

Een samenwerking met andere landen in deze regio is dan ook vanzelfsprekend.
 
Agenda
Tweets