Verslag NIBIO/STERF Fieldday 2017

 
Locatie: NIBIO Researchfarm in Landvik, Noorwegen
Datum: 20 en 21 juni 2017
Deelnemers: ± 60 personen. Achtergronden: o.a. wetenschap, agronomen Scandinavische golffederaties, enkele Scandinavische hoofdgreenkeepers, enkele consultants en R&D/salesmanagers van bedrijven.
 
Verslag
NIBIO (Norwegian Institute for Bioeconomics) is aangaande turfgrass-onderzoek de uitvoerende instantie voor STERF (Scandinavian Turfgrass & Environmental Research Foundation). Prof. Dr. Aamlid is bij NIBIO hoofd grasveldenonderzoek en leidt een team van zo’n 8 technicians en onderzoekers. Een indrukwekkende set-up van de researchfarm en het onderzoek dat gaande is toch wel de indruk die overblijft. Alle updates en uitkomsten aangaande het onderzoek zijn hieronder in hyperlinks weergegeven.

Met name ‘fungicide leaching and runoff on greens’ was interessant. Algemene conclusie: Fungicides strongly sorbed to soil particles/OM. Absorption of fungicides on golf greens is comparable or less than in agriculture.

Dollar Spot komt ook langzaam maar zeker steeds meer voor in Scandinavië, waarbij de eerste onderzoeken en best practices nu geïntroduceerd worden. Allen waren erg geïntresseerd in de impact en aanpak van deze zomerschimmel in Nederland. Hen goede ondersteuning hierin kunnen bieden.

Heikele thema van de dag, getriggerd door de introductie van Scientic Partners (industrie) door STERF sinds de laatste paar jaar, was de afsluitende presentatie van Bruno Hedlund, STERF’s chairman. Naar aanleiding hiervan vondt er een discussie met de zaal plaatst waarbij te dominante inmenging in wetenschappelijk onderzoek als niet wenselijk werd bestempeld door de onderzoekers.

Lees meer >>>

 

 

 


 

Onlangs verschenen artikelen
Agenda
Tweets