TURF nieuwsbrief - september 2018
 
In deze nieuwsbrief onder meer:
  • Van DTRF naar TURF
  • Geert Ensing, nieuwe voorzitter TURF
  • Aankondiging (2e) TURF-kennisdag, 28 november a.s.
  • Promotieonderzoek m.b.t. invloed verzilting golfbanen
  • Onderzoeksproject t.b.v. Green Deal
  • Aankondiging Groensymposium 2018, 27 november a.s.
  • Wat verder in 2018?
 
 

 
 
VAN DTRF NAAR TURF

In het eerste kwartaal van dit kalenderjaar heeft er een naamswijziging plaatsgevonden. DTRF is per genoemde datum gewijzigd in TURF, Turfgrass Research Foundation. Binnen het bestuur is gekozen voor een nieuwe naam die beter past bij de veranderde structuur van de organisatie. Binnen TURF worden de pijlen nl. ook naar buiten de golf gericht en wordt een brug geslagen naar de voetbal. Daarvoor zijn al diverse gesprekken geweest met afvaardiging van de KNVB om te kijken hoe en waar beide partijen elkaar kunnen ondersteunen en gezamenlijk kunnen optrekken.
 
 

 
 
GEERT ENSING NIIEUWE VOORZITTER TURF

Sinds februari jl. heeft ir. Geert Ensing de voorzittershamer overgenomen van Pieter Aalders. Onder de bezielende leiding van Pieter heeft TURF gezorgd voor de aanstelling van de hoogleraar Turfgrass Sciences en zijn er diverse onderzoeken gestart i.s.m. de WUR. Wij zijn Pieter veel dank verschuldigd.

Geert is afgestudeerd in Wageningen en was lid en voorzitter van de baancommissie van de Wassenaarse Golfclub Rozenstein.
 
 
 

 
 
  AANKONDIGING 2E TURF-KENNISDAG

Na een succesvolle eerste editie in 2017, gaan we dit jaar op voor de tweede TURF-kennisdag. Het evenement vindt plaats op woensdag 28 november a.s. in theater Maitland op Landgoed de Baak in Driebergen-Rijsenburg. Er wordt weer een koppeling gemaakt met het groensymposium. Beide dagen worden goed op elkaar afgestemd, waarbij de kennisdag vooral in het teken staat van de brug tussen theorie en praktijk. De presentaties van de 2017-editie zijn online te downloaden via deze link. Meer informatie over programma, inleiders, kosten e.d. volgt binnenkort per e-mail.
 
 

 
 
PROMOTIEONDERZOEK INVLOED VERZILTING GOLFBANEN

In augustus is het veldonderzoek gestart naar verzilting op golfbanen en de invloed daarvan in de bodem, de waterhuishouding en de plantengroei. Daarbij zal Phd-student Daniel van de Craats zich vooral richten op de bodem en waterhuishouding en Ian Ouwerkerk op de invloed daarvan op grassoorten.
Inmiddels is de aanleg van een uitgebreid proefveld bij The International nagenoeg afgerond en worden de eerste metingen draadloos verzonden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om met slim draineren en irrigeren verzilting zo veel mogelijk tegen te gaan. Indien verzilting toch optreedt, wordt het effect daarvan op verschillende grassoorten gemonitord. Promotoren zijn o.a. Professor Coen Ritsema en Professor Bernd Leinauer Het onderzoek zal naar verwachting tenminste vier jaar in beslag nemen. Op de foto zijn te zien (v.l.n.r.) Geert Ensing (voorzitter TURF), Marcel Welling (eigenaar The International) en Daniel van de Craats). Voor meer informatie klik hier.
 
 

 
 
ONDERZOEKSPROJECT T.B.V. GREEN DEAL

I.s.m. met de WUR (Universiteit Wageningen) doet Daniel Hahn MSc (GE) onderzoek naar niet-chemische onkruidbestrijding op fairways met als doel om greenkeepers te helpen bij de uitdagingen van de Green Deal. Daniël is PhD-student en werkt in opdracht van de WUR en TuRF aan dit project dat van belang is voor de gehele golfsector. Het artikel dat Daniël heeft geschreven, recent gepubliceerd in de Greenkeeper, kunt u downloaden via deze link.
 
 

 
 
GROENSYMPOSIUM 2018

Het Nationaal Golf & Groen symposium gaat z’n 6e editie in. Het symposium vindt plaats op de voor haar bekende locatie in Driebergen (Landgoed de Horst) op dinsdag 27 november a.s. Het groensymposium is uitgegroeid tot een ‘groene dag’ waarin kennis en ervaringen worden gedeeld. De goede mix van theorie en praktijk brengt jaarlijks meer dan 250 deelnemers bij elkaar. Het evenement is een gezamenlijk initiatief van de NGF, NVG, NGA en TuRF. Het verslag van de 2017-editie kan hier gedownload worden.
 
 
 

 
 
WAT VERDER IN 2018?

Dit kalenderjaar staat in het tekenen van de 2e kennisdag, de voortgang van de diverse onderzoeken en de financiering van de leerstoel. Ook zetten we in op de verdere versterking van onze samenwerking met relevante bedrijven en instellingen. I.s.m. met een aantal van deze partijen willen we graag een TURF-adviescommissie oprichten. Met de commissie gaan we graag in gesprek over de toekomst van TURF, de financiering van de leerstoel e.d.
 
 

 
 
CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van TURF, Martijn Scholte. Het e-mailadres is info@turfgrass-sciences.com en telefoonnummer +31 6 24636640. De adresgegevens zijn in onderstaande voetnoot aangegeven.
Onlangs verschenen artikelen
Agenda
Tweets