Welkom bij turfgrass-sciences.org

Klik hieronder voor meer        Klik hieronder voor meer 
informatie over golf- en           informatie over internationale
sportterreinen.                          artikelen en publicaties.

Golf- en Sportterrein

actuele berichten DTRF
Water | Onderhoud
In deze nieuwsbrief onder meer:
Grassen | Onderhoud
WK-gras Een Deens-Nederlands bedrijf leverde het graszaad voor acht van de twaalf WK-stadions. Het perfecte zaadje maken kost jaren. Over de kunst van veredelen, zodedichtheid en stresstolerantie. „Het moet state of the art zijn.”
Agenda
Tweets